Arrangementer


14. September 2022

Ny lovgivning på vej: hvordan sikres nødvendig omhu for menneskerettigheder i byggeriet?

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar giver nu en indflyvning på den gældende (og kommende) lovgivning, barrierer for at arbejde med nødvendig omhu for menneskerettighederne i byggeriet, samt konkrete eksempler på hvordan vi som danske indkøbere kan gøre en forskel i en virkelighed præget af stramme budgetter.


19. September 2022

Kom godt fra start med bæredygtige partnerskaber i byggeriet

Hvad er det bæredygtige partnerskaber kan, og hvordan skal samarbejdet organiseres for at opnå den størst mulige værdiskabelse og effekt? Denne kursusdag giver dig værktøjer til at rammesætte og drive det tværsektorielle partnerskab sikkert i mål. Kurset udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.


28. September 2022

FBSA på Frakfestival - Fritidsjobbere i byggebranchen

I denne session får du et indblik i, hvordan FRAK involverer unge i byggeprojekter. FRAKs daglig leder, Mudi Jarkass, vil præsentere konkrete råd til, hvordan barrierer i byggebranchen kan nedbrydes, så flere fritidsjobbere kan få arbejdserfaring på byggepladsen.


01. October 2022

Workshop: Styrk din forretning og dit arbejdsmiljø med en fokuseret diversitetsindsats

Al forskning peger på, at en større kønsdiversitet i teams kan aflæses direkte på virksomhedens bundlinje, og at en mere lige fordeling af mænd og kvinder fremmer innovation, trivsel og fastholdelse af medarbejdere. Men i byggeriet er kvinder stadig en minoritet og flere oplever udfordringer med sexisme og krænkelser. I slutningen af marts 2022, er det netop blevet et lovkrav for virksomheder at arbejde aktivt for at modvirke sexisme og krænkende adfærd i henhold til I ligebehandlingslovens § 14, stk. 2.


04. October 2022

Bæredygtige Udbud

Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og høste erfaringer fra både bygherrer og andre dele af branchen. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.


13. October 2022

Find vej til dokumenteret bæredygtighed

Det kan være svært at komme godt fra start, på trods af de bedste intentioner om at bygge mere bæredygtigt. På dette seminar bliver du introduceret til forskellige bæredygtighedsklasser, -mærkninger og -certificeringer, som fx DGNB, Svanemærket, Cradle to Cradle og den frivillige bæredygtighedsklasse. Du bliver klædt på til at arbejde kvalificeret med forskellige former for bæredygtighed, som passer til netop jeres projekt og bæredygtighedsambitioner. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen. 


25. October 2022

EU-taksonomiens betydning for den danske bygge- og anlægsbranche

Hvad vil den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansiering betyde for den danske byggebranche? Det vil vi belyse på et seminar der kombinerer oplæg og workshop omkring de nye krav til investeringer i nybyggeri og renoveringer, med fokus på klima og CO2-forbrug. Du vil også blive klogere på, hvordan vi samtidigt sikrer at der bliver bygget med den socialt bæredygtige dimension i tankerne.


01. December 2022

CO2-Regnskab

Som del af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri indføres der fra 2023 faste rammer for CO2-udledning i større nybyggerier og fra 2025 for alt nybyg. Kurset gennemgår, hvad dette vil indebære for virksomheder i branchen på tre niveauer. Der vil blive stillet skarpt på, hvordan sænker du dit eget CO2-forbrug, hvordan sænker du dit CO2-forbrug på dine projekter, og hvordan samarbejder vi bedst i branchen mod en CO2-fri fremtid? Seminaret udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.


06. December 2022

Bæredygtige byggematerialer