Arbejdsgruppe for verdensmål


Her kan du læse om arbejdsgruppen for verdensmål.

Arbejdsgruppen for Verdensmål blev nedsat i august 2019. Siden da har gruppen arbejdet på at udvikle Roadmap på verdensmål, som er et værktøj, der skal gøre det lettilgængeligt for byggeriets virksomheder at arbejde med målene - uanset aktørrolle og fase i byggeprojektet. 

FBSA har på generalforsamlingen i maj 2019 besluttet, at verdensmålene skal være omdrejningspunktet for foreningens arbejde. Som opfølgning på denne beslutning, nedsættes en arbejdsgruppe blandt foreningens medlemmer, som skal være med til at udfolde Charter for samfundsansvar ift. verdensmålene. Gruppen vil således arbejde på at omsætte verdensmålene til strategi og handling i bygge- og anlægsbranchen på tværs af hele værdikæden.

 0

Billede: FBSA arkiv

Deltagere

Anette Vestergaard Grønbæk, Metroselskabet

Anders Sørensen, Enemærke & Petersen    

Carsten Helvind, Emcon

Claus Elleman Olsen, Aarsleff  

Jesper Kort Andersen, Lejerbo      

Karoline Geneser, MOE           

Lars Elmvang, Fischer Lighting

Lone Thrane, Byg med Unge Alliancen  

Lærke Jul Gagner, Bo-Vest

Melcijana Salispahic Starcevic, Odense Kommune

Nadia Sander Strange, Christensen & Co. Arkitekter

Peter Hebin Bruun, ATP

Jakob Rostgaard Dyring, Danish Energy Management

Jesper Ring, Frame       

Sidsel Sakse Bennetsen, Bo-Vest

Trine Ivarsen, Christensen & Co Arkitekter

Vibeke Grupe Larsen, VGL - Sustainable cities and Buildings