Ambassadørkorps for diversitet


Nyt ambassadørkorps skal i regi af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) sætte fokus på ledelsens ansvar i at tiltrække og fastholde kvinder i byggeriet. Korpset består af en række ledere fra byggeriets virksomheder, der står klar til at sætte gang i en debat om kulturen i byggeriet. De skal endvidere bidrage med sparring på foreningens nye rapport om køn i byggeriet, der lanceres d. 8. marts, ligesom de skal være med til at afprøve anbefalinger til, hvordan vi styrker diversiteten og rekrutteringen til branchen. Lær dem at kende her. 

Britta Stenholt, Adm. direktør, Stark

Britta Stenholt

”Diversitet på arbejdspladsen er helt afgørende, hvis vi skal udnytte den samlede talentmasse og samtidig skabe arbejdspladser, hvor alle synes, at det er rart at være – uanset køn. Derfor skal vi i gang med at tale om, hvad det er for en kultur, vi ønsker på arbejdspladsen, og hvilke forandringer det kræver. For noget skal der ske i byggebranchen, hvor udviklingen har stået stille i mange år. Ingen kan være tjent med, at der bliver ved med at være mindre end 10 procent kvinder i byggeriet – det er simpelthen ikke tidssvarende anno 2021.”

 

Camilla Van Deurs, Stadsarkitekt, Københavns Kommune

camilla van deurslille

"Kvinder skaber værdi på alle trin i byggeriets værdikæde. Som stadsarkitekt i København er jeg stolt af at være med til at fremme en større kønsdiversiet og ligestilling i byggeriet og arbejde for en kulturforandring mod krænkelser og sexisme."

 

Fanny Munch, Snedker, Kvalitetssikring medarbejder, HTH

Fanny Munch

"Der er kvinder der gerne vil arbejde i branchen! Min historie er, at jeg prøver at finde min hylde. Det er svært på grund af miljøet, men det er en super spændende branche. Vi vil super gerne være her!

 

Ida Sofie Carolin Berström, Arkitekt 

idalille

"For at vi skal kunne møde de store samfundsmæssige udfordringer vi som branche står overfor, for at kunne initiere radikal innovation og for at skabe de bedste rammer for fremtidens byggede miljø, kræves en inkluderende, divers og ikke mindst åben kultur og branche. Kort og godt, for at formgive for mangfoldighed, skal vi også være det selve. At give rum og plads til de grupper der hidindtil ikke har været normen i branchen, handler om meget mere end retfærdighed og at vi skal være ligestillet. Det handler om at fordele magt, ansvar og indflydelse. At ændre strukturer og processer. Det er vildt spændende. For tænk hvor meget vi kan opnå, når vi sætter alle kræfter i spil! Når vi giver plads til flere perspektiver, erfaringer og personligheder, og sammen fokuserer på at gøre verden til et bedre sted."

 

Lone Feifer, Director Sustainable Buildings, Velux Group

Lone Feifer
"Vi skal i fællesskab forandre kulturen og strukturerne; bruge vores kræfter på dialog, og på at sige fra. Sig ja at løfte emnet, og til at hjælpe hinanden med at ændre ubevidst bias og plejer. Sig nej til misbrug af magtposition, kønnet bias og manglende respekt for andre."

 

Martin Skou Heidemann, Direktør, Skou Gruppen

martin skou

”Hvis vi i de kommende år skal rekruttere flere kvinder i byggeriet, er det afgørende, at vi kigger indad og undersøger, hvordan vi sikrer en god omgangstone. Alle skal føle sig inkluderet og respekteret, og derfor lancerer vi nu projektet Takt & Tone hos Skou Gruppen, som tager udgangspunkt i rapportens anbefalinger. Initiativet skal bidrage til, at vi i fremtiden har en mangfoldig arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø.”

 

Michael S. Larsen, Adm. Direktør, CG Jensen

 Michael S. Larsen

"Bygge- og anlægsbranchen skal ikke være en lukket branche, det har vi simpelthen ikke råd til. Skal vi have fat i den samlede talentpulje, skal vi rekruttere blandt begge køn. Hertil kommer, at vi allerede i dag mangler kvalificeret arbejdskraft flere steder i branchen – en mangel, der af forskellige årsager kun ser ud til at blive større."

 

Peder Johansen, Direktør, Kunder, Marked og Forretningsudvikling, Enemærke & Petersen A/S

PEJ Peder Johansen

"Vi har ikke råd til at have en tilgang og kultur i byggebranchen, der tilsyneladende som en lovmæssighed afskærer os fra næsten halvdelen af arbejdsstyrken. En konsekvens heraf er ikke bare, at vi taber konkurrencen om vigtig arbejdskraft. Men endnu vigtigere, at vi reducerer vores diversitet, idekraft og evne til at skabe den bæredygtige, ansvarlige branche og byggeri og som tiden kalder på."

 

Per W. Hallgren, Adm. Direktør, Jeudan

 Per W. Hallgren

"Der er stadig langt mellem de kvindelige håndværkere, så vi står i dag med et stort uudnyttet potentiale. Ved at få flere kvinder ud på byggepladserne imødeser vi ikke kun behovet for mere faglært arbejdskraft, men vi får også bragt endnu flere gode kompetencer i spil. Det vil gavne byggeriet og bidrage til en mere mangfoldig kultur. I Jeudan er det vores målsætning at skabe en balanceret og mangfoldig personalesammensætning. Blandt koncernens funktionærer er kønsfordelingen i dag 50/50, mens der blandt de timelønnede medarbejdere alene er 3 % kvinder. Vi ved, at den rette sammensætning af talenter og kompetencer er medvirkende til at give vores kunder de bedste oplevelser. Det er derfor Jeudans ambition frem mod 2025 at løfte andelen af kvinder blandt de timelønnede håndværkere, så virksomheden som minimum er 1 %-point bedre end branchen og gerne bedre. Dette gøres ved at igangsætte nye initiativer, der kan tiltrække flere kvinder til Jeudans håndværksstillinger, og at markedsføre disse initiativer sammen med relevante uddannelsesinstitutioner.”

 

Rolf Andersson, Byggedirektør, KAB

Rolf Andersson web LowRes

“Jeg tror på, at en god diversitet på arbejdspladser giver de bedste arbejdsmiljøer, der understøtter en tryg og konstruktiv atmosfære. Det er en del af fundamentet for at sikre god kvalitet i det produkt der skal skabes. I byggeriet har vi ikke den balancerede kønsfordeling som vi har god brug for, især ikke i håndværksfagene. Det kan vi ikke kun udtrykke behov for med ord, vi må sætte handling bag - og det starter med at bygherrerne stiller krav”

Søren Brøndum, Executive Director, Buildings, Rambøll

Søren Brøndumlille

"Jeg mener og tror på, at flere kvinder i byggebranchen vil skabe mere innovation i branchen. Vi ved fra erfaring, at teams med stor diversitet er mere innovative og tænker mere ud af boksen end grupper af medarbejdere, som er ens. Primært fordi forskellige erfaringer og baggrunde fører til en større diversitet i tankemønstre. Diversitet er derfor ikke kun godt for medarbejdernes trivsel, men forbedrer også kundeoplevelsen og bundlinjen. Desværre har bygge- og anlægsbranchen gennem en del år stået i stampe, når det gælder diversitet på arbejdspladsen, for selvom kvinderne udgør halvdelen af befolkningen, udgør de kun ni procent af medarbejderne i branchen. Derfor er det vigtigt, at vi får inviteret kvinderne ind på byggepladsen og sat diversitet på dagsordenen i byggeriet."

 

Stine Lea Jacobi, Programchef, Realdania

Stine Lea Jacobilille

"Der er mange gode grunde til at styrke diversiteten i byggeriet. Fokus på diversitet styrker bundlinjen, arbejdsmiljøet og ikke mindst rekrutteringen til branchen i en tid, hvor der er kamp om de unge talenter. Zoomer man lidt ud, er det også indlysende, at hvis vi vil sikre byer og bygninger til gavn for alle, kræver det, at alle er med til at forme og bygge – uanset køn, alder og kultur. Fremtidens bygninger og byrum skal tegnes, bygges og opføres af en mangfoldighed af talenter til gavn for fællesskabet."

 

Søren Nielsen, Partner, Vandkunsten

Søren Nielsen

"Kvindekamp er klimakamp! Værdier, formsprog, materialevalg og ledelsesstil i dagens byggeri afspejler stadig patriarkatet. Lav om på det, så får vi flere kvinder ombord og mere bæredygtigt byggeri!"

 

Thea Hoegh, Arkitekt

Thea Høeg

"Byggeriet former vores omgivelser og skaber den verden, vi alle bor i. Derfor synes jeg det er særlig vigtigt at få diversitet på dagordenen i byggeriet. Ved at sikre mangfoldighed og inklusion, står vi stærkere i forhold til at bygge en bedre fremtid med plads til alle."

 

Ulla Kjærvang, Arkitekt og Selvstændig, Kjærvang

Ulla Kjærvang foto portræt

"Jeg har sagt ja til at være ambassadør, da jeg tror på at vi med fakta på bordet, kan finde frem til de løsninger der rykker byggebranchen på diversitet, så vi kan løfte højden på innovation og skabe endnu bedre resultater. Det er en vigtig debat vi skal tage hul på og vi skal have modet til at se indad i egne rækker og få svesken på disken i en respektfuld og konstruktiv tone"

 

Vibeke Lydolph Lindblad, CEO & Partner, Christensen & Co Arkitekter og FBSA-bestyrelsesmedlem

Vibeke Lydolph Lindblad web4

"Som ambassadør for diversitetsprojektet vil jeg selvfølgelig bruge den vigtige viden og anbefalinger rapporten indeholder til vores eget arbejde med diversitet og ligestilling hos Christensen & Co Arkitekter. Vi har allerede opmærksomhed på ligestilling mellem kønnene, men diversitet i bred forstand skal vi arbejde mere målrettet med for at sikre innovationskraften og det gode design i byggeriet. Vi skal give plads til dem, der er anderledes end os selv. Kun på den måde kan vi udfordre vores egne forudindtagethed og have modet til at gå nye veje."